Hex

Stop

1
2
3
4
5
6
CSS
Giới thiệu Gradient

Css Gradient - màu biến đổi tuyến tính trong CSS

Gradient - màu biến đổi tuyến tính trong CSS cho phép tạo ra các phần tử có màu nền background là các hiệu ứng chuyển màu giữa hai hay nhiều màu sắc được chỉ định.