Chiều rộng (Width): px - Chiều cao (Height): px
Add files...
 

Chú ý (Notes)

  • Dung lượng tối đa hình upload là 25 MB(The maximum file size for uploads is25 MB).
  • Chỉ hình ảnh định dạng (JPG, GIF, PNG) được phép upload (Only image files (JPG, GIF, PNG) are allowed)
  • Các hình upload sẽ tự động xóa sau 5 phút (Uploaded files will be deleted automatically after 5 minutes or less)